’सोपा’ उपाय ??

’फुकट ते पौष्टिक’ च्या ’पिपा’सेला आळा घालणारा ’सोपा’ उपाय.

कथा - कारखान्यातले भूत

भुतांच्या अस्तित्व शोधण्याचा प्रयत्न करणार्‍या मुलाची कथा

स्वामींचे अभंग -१

 

आयटीचे अभंग

 
 क्युबिकली दिन । कंटाळवाणा सारा ॥ कामाचा भारा । रोजचाच ॥ कीबोर्डवरी नुस्ती । बोटे चालली ॥ रात्र विझली । कामापायी ॥
आयटीत गेला । गुदमरून जीव ॥ कोणा नाही कीव । स्वामी म्हणे॥
 
 
कळपाचा मेंढर । तैसा मी चाललो ॥ रुततच गेलो । गाळात या॥
स्वतंत्र प्रज्ञा । विझुनिया गेली ॥  निर्बुद्ध हमाली । केली सारी ॥
आता गा देवा । करावी सुटका ॥ झालो मी फाटका । स्वामी म्हणे॥
 
 

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More