एन्दिरन स्तोत्र - १

श्री गणेशाय नम: हे पार्वतीनन्दन । अग्रपूजा तुझा मान ।। करितो तुज वन्दन । स्वामी संकेतानन्द ।।१॥
व्यासा बुद्धी तुच दिली । तयाची लेखणी चालविली ।। म्हणूनच त्याने निर्मीली । महाभारत काव्यरचना ।।२।।
आता तुज वन्दून । स्तोत्र करितो लेखण ॥ जयाचे नाव एन्दिरन । चित्रपट असे ॥३॥
श्री रजनीकांताय नमः हे देवा रजनीकांता । हे साक्षात अरिहंता ॥ करितो दूर चिंता । अपुल्या भक्तांची ॥४॥
वर्णू मी किती । अशी तव महती॥ तुझीच असे भीती । दुष्टांना ॥५॥
तू हात ठेविला ।तत्त्क्षणी उद्धार झाला ।। महिमा प्रत्ययाला । आला असे ॥६॥
तूच महामेरू । तूच कल्पतरू ॥ दुबळ्यांचा आधारू । तूची असे ॥७॥
तुझिया सिनेमाद्वारे । रजनीभक्तीचे भिनले वारे ॥ तूच तूच  कैवारे ।  आता मज ॥८॥
आता हे रजनीदेवा। तुझा करितो धावा॥ सामर्थ्य मज द्यावा । स्तवनासाठी ॥९॥
तुझा मी भक्त साचा । उदो उदो रजनीनामाचा ॥ mind it मंत्राचा । गजर असो ॥१०॥
तुझी ती संवादफेक । आणि नजर भेदक ॥ धूम्रदंडिका सूचक । तुझ्या ओठी ॥११॥
हे  देवा रजनी । असतो निशदिनी ॥  तुझ्याच चरणी । स्वमी संकेतानन्द ॥१२॥
न दवडिता वेळ । न लावता पाल्हाळ ॥ वर्णितो सकळ । एन्दिरन अवतार ॥१३॥
आले रजनीदेव । लीला करण्यास्तव ॥ एन्दिरन हा तव । अवतारपट असे ॥१४॥
दिग्दर्शन शन्कर करी । रहमान संगीत उद्धारी । सोबतीला विश्वसुंदरी । ऐश्वर्या असे ॥१५॥
सुजाताची पटकथा । वैरामुत्तुची गीतगाथा ॥ संकेत ठेवितो माथा । तुमच्या चरणी ॥१६॥
सन पिक्चर्स द्वारे निर्मीत । भक्तांद्वारे बहुप्रतिक्षीत ॥ अद्भुत आणि आश्चर्यचकीत । करणारी गाथा ॥१७॥
तमिळ भाषेत एन्दिरन । रोबो नामाभिधान ॥ तेलुगु हिंदी कारण । दिले असे ॥१८॥
नामे भिन्न, भिन्न भाषा । परि रजनीदर्शनाची अभिलाषा ॥ भक्तांची निराशा । न होणे ॥१८॥
चिरतरुण देवाजी । द्विभूमिका जयांची ॥ वसीगरन आणि चिट्टी जी । नाम तयांचे ॥१९॥
डॅनी तोच डॉ. बोहरा । गुरु वसीगरनचा होय खरा ॥ परी मत्सराचा वारा । भिनलेला अंगी ॥२०॥
वसीगरन वैज्ञानिक थोर । मोहापासून राहून दूर ॥ संशोधन केले घोर । दहा वर्षे ॥२१॥
सना त्याची मैत्रीण । परी वसीगरन तिजविण ॥ संशोधन कारण । दूर राहिला ॥२२॥
मोहाचा वसीगरनला । स्पर्श नाही झाला ॥ म्हणून त्याने बनविला । अद्भुत यंत्रमानव ॥२३॥
सुखाची कामना । आली नाही मना॥ जरी विश्वसुंदरी ललना । सना असे ॥२४॥
अशा या दृष्यातून । बोध घ्यावा आपणहून ॥ श्रेष्ठ नाही कर्माहून । अन्य काही ॥२५ ॥
लक्ष्यापुढे शरीरसुख कैसा । आणि क्षुद्र तो पैसा ॥ देवाजींनी संदेश ऐसा । दिला असे ॥२६॥
भौतीक सुखाकडे दुर्लक्ष केले । तेव्हा यंत्रमानव निर्मीले ॥ तया आपले रूप दिले । वसीगरनने ॥२७॥
सर्वकलापारंगत केले । युद्धशास्त्र शिकवले ॥ सहस्त्रगज सामर्थ्य दिले । यंत्रमानवा ॥२८॥
सर्व भाषा पण आल्या। परी भावना नाही दिल्या ।। आणिक नाही शिकविल्या । जगाच्या चाली-रिती ॥२९॥
देवाजींचे मत । मनुष्याचे रीतभात ॥ शिकावे साक्षात । जगी राहून ॥३० ॥
चमच्याने भरविता । जगण्याची क्षमता ॥ लढण्याची क्षमता । नष्ट होते ॥३१॥
तो जगतनियंता । देव तुम्ही म्हणविता ॥ मनुजासी सर्व शिकविता । दिसला नाही ॥३२॥
जगी जन्म घ्यावे । बरे -वाईट ओळखावे ॥स्वतःला घडवावे । ही खरी बुद्धीमत्ता ॥३३॥
वसीगरन हेच सांगतो । मनुष्यासी संदेश देतो ॥ जो मुलांसी चमच्याने भरवितो । तो मूर्ख असे॥३४ ॥
मग रोबोसी घरी नेले । जन्मदात्यांसी दाखविले ॥ चरणस्पर्श केले । दोघांनी ॥३५॥
मोठा कितीही कोणी। परि जोडावे पाणि ॥ सांगते रजनीवाणी । आई-वडिलांना ॥३६ ॥
संशोधनाअंती प्रथम घरी आला । जन्मदात्यांसी भेटला ॥ अजिबात न ढळला । त्याचा सदाचार ॥३७॥
अधिकार नामकरणाचा । असतो माता-पित्यांचा ॥ हे दाखवण्याचा । हेतू बघा ॥३८॥
वसीगरनने बनविले । आईने नामकरण केले ।। "चिट्टीबाबू" नाव दिले ।  प्रेमळ ते ॥३९॥
चिट्टी गोजीरवाणा । खरे बोलावे हा बाणा ॥ झाला केवीलवाणा । या खोट्या जगी ॥४० ॥
मनुष्य जो अती सरळ । होते त्याची आबाळ ॥ सर्वत्र होतो छळ । या जगती ॥४१ ॥
संदेश हाच अभिप्रेत । होता चिट्टीकथेत ॥ अतीसरळ या जगात । टिकत नाही ॥४२॥
मग सनाला समजवायला । वसीगरन तोची गेला ॥ थोडा प्रेमसंवाद झाला । दोघांमधे ॥४३ ॥
गाईले दोघांनी गाणे । वेड्या अणुकणांचे तराणे ॥ प्रितीचे हे बहाणे । जुनेच असती ॥४४ ॥
या गाण्यामधूनी । वसीचे प्रेम विज्ञानी ॥ असे उफाळूनी । येते बघा ॥४५॥
चिट्टी इकडे विनोद करतो । वाहतूक पोलीसाला धडा शिकवितो ।  लाचेविरुद्ध शिकवण देतो। नकळतच ॥४६॥
गाणे संपल्यावर। चिट्टीशी भेटल्यावर ॥ सनाच्या आश्चर्यात भर । पडली बघा ॥४७॥
तू रोबो बनविला । एक चमत्कार केला ॥ मज भारी आवडला । तुझा हा चिट्टी ॥४८॥
याला घेउन जाते । आपल्यासोबत ठेवते । याची क्षमता तपासते । अपुल्या सदनी ॥४९॥
सना ही  चतुर बाला । ज्या शोधासाठी वसीला बोल लाविला ॥ तोच रोबो स्वतः वापरिला । वसीआधी ॥५० ॥
इथे नारी स्वभाव दिसतो । विद्वान सुद्धा फसतो ॥ हेच तुम्हा सांगतो । रजनीदेव ॥५१ ॥

                                                एन्दिरन स्तोत्र - भाग २ वाचायला टिचकी मारा -->

१० टिप्पण्या:

 1. काय द्यावी प्रतिक्रिया, शब्दपांगळे आम्ही,
  स्वामी संकेतानंद तुम्ही, भावना जाणाव्या||
  नतमस्तक आम्ही, आहो तुम्हा समोर,
  रजनिचरित लिखाणाचा आता, तुम्ही ध्यास घ्यावा||

  उत्तर द्याहटवा
 2. स्ट्य़ुपेंडो फ़ेंटाब्युलसली फ़ॅनटॅस्टीकल.....माईंड इट...

  उत्तर द्याहटवा
 3. धन्य असे स्वामींची कल्पनाशक्ती !
  तव चरणी बापुडे लीन झालो !!

  उत्तर द्याहटवा
 4. sanket likhit stotra, lihun zale sampanna
  rajani che mahatmya, rajani chya matrubhashet ||1||

  उत्तर द्याहटवा
 5. Swami, dhanya zalo he vachun amhi!
  jasa chitrapat gruhat rajni samor alya war kahi suchat nahi, agdi tasach effect sadhla.....

  उत्तर द्याहटवा
 6. @ saurabh : स्वामी बाबाकांतची वाणी । आम्हाला अमृतावानी । असू द्यावी मेहरबानी । सदैव ॥ ॥

  उत्तर द्याहटवा
 7. @ smit gade :-
  हा मोठेपणा अपुलाच असे ।
  अमुचि कल्पनाशक्ती अणुमात्रही नसे ॥॥

  उत्तर द्याहटवा
 8. @ kaustubh kulkarni :-
  धन्यवाद रे.. आभार्स.. तू माझा बालमित्र कौस्तुभ काय रे???

  उत्तर द्याहटवा
 9. आकाश... कृपादृष्टी असू द्यावी ...

  उत्तर द्याहटवा

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More